дОВІДКОВИЙ ЦЕНТР


Найактуальніше в АФР-ТЦП

 • 1. ЧОМУ Відсутня можливість заповнення форм фінансової звітності в складі квартальних даних ТЦП?

  Оновлення версії програмного забезпечення на останню (поточну) допоможе вирішити питання з відображенням і заповненням форм фінансової звітності. Відповідно до Рішення НКЦПФР № 153 від 15.02.2023 р. на період дії воєнного стану, нвестиційними фірмами звітних даних, передбачених підпунктами 2.6 – 2.10 пункту 2, пункту 3 розділу ІІ Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами).

 • 2. Якщо пруденційний показник нормативу ліквідності активів не відповідає нормі/не відхилявся від норми за місяць як подати довідку?

  У такому випадку необхідно подати нерегулярну звітність за останній день місяця, за умови якщо відхилень від норми протягом місяця не було.   У разі відхилення від норми необхідно подати нерегулярну звітність за період: в день виникнення та за кожен наступний день такого відхилення.

 • 3. Як при заповненні журналу договорів звітності торговців показувати договори, що були укладені та по яких пройшли цінні папері, а потім розірвані, а цінні папери повернуті?

  Однозначної відповіді немає, найкращим варіантом є отримання РОЗ‘ЯСНЕННЯ з боку НКЦПФР за зверненням торговця цінними паперами. Ми вважаємо за можливе закриття такого договору як анульованого, а рух цінних паперів відображати як зарахування та списання за недоговірними операціями. Зверніть увагу, що НКЦПФР може надавати роз’яснення щодо питань роботи торговців цінними паперами взагалі, а не з використанням спеціального програмного забезпечення.

 • 4. Завантажили з сайту розробника файл дистрибутиву нової версії програми (setup.exe) та, на всяк випадок, перевірили його на віруси на сайті https://www.virustotal.com/ (або аналогічному). Отримали попередження про те, що файл небезпечний або інфікований. Як ви це прокоментуєте?

  Перед кожним релізом ми перевіряємо програмне забезпечення та сертифікуємо його. Дані дії забезпечують надійність, безпечність та захищеність такого програмного забезпечення.

 • 5. Відповідно до пункту 1 Рішення НКЦПФР № 153 від 15.02.2023 р. зупинено розкриття адміністративних даних щодо пруденційних нормативів професійної діяльності інвестиційних фірм за Положенням, яке було затверджено Рішенням НКЦПФР № 1597 від 01 жовтня 2015 року. Як тепер формувати у «АФР-ТЦП» місячну звітність ?

  В «АФР-ТЦП» відповідні розділи в Додатках даних з набуттям чинності Рішення №153 при формуванні заповнювати не потрібно. У складі місячної звітності дозволяється відповідні розділи залишити пустими.

 • 6. При формуванні місячного звіту виникає помилка #0_120 «Виявлено невідповідність суми виконаного договору та біржового контракту». Відповідно до чинного законодавства біржові угоди можна проводити у валюті. Прошу пояснити.

  Суму біржового контракту Ви вказуєте у гривні незважаючи на інше. Це зумовлено певними процесами Комісії, які вимагають подання інформації із зазначенням суми біржового контракту у гривнях. До того ж відсутні необхідні нормативно-правові акти НКЦПФР, які б регулювали дане питання.

 • 7. Як встановлювати АФР-ТЦП та Норматив ліквідності активів?

  Спочатку завантажте установники. Кожна програма має свій установник. Програми встановлюються почергово: зпершу Основна програма, потім Додатковий функціонал. Наприклад, функціонал Норматив ліквідності активів активується у запуску тільки при встановленому на компьютері ПЗ АФР-ТЦП. Також важливо підтримувати актуальність версій ПЗ та його складових для правильної роботи.
  Актуальність АФР-ТЦП: версія 5.51 і вище

 • 8. Питання щодо формуваення квартальної звітності за 4 квартал.

  Головне, що треба знати, це те, що квартальні дані за 4 квартал подаються до 31.01.2023 без фінансової звітності. Подаються тільки додатки Склад активів/зобов’язання/складові ВК/фінансові результати.

 • 9. Якщо відсутні відомості щодо РНОКПП фізичної особи клієнта/контрагента чи є інші способи ідентифікувати особи у ПЗ «АФР-ТЦП»

  Так, звісно, починаючи з версії 5.52 можливо ідентифікувати фізичну особи як за реквізитами паспорту старого зразка так й за номером документу біометричного паспорта. У цьому разі поле «Код ДРФО» (РНОКПП) не повинно містити жодного значення. Якщо клієнт надав відомості картки-ID, користувач програми у полі «номер паспорту» зазначає 9-значний номер документу.

  Актуальність АФР-ТЦП: версія 5.52 і вище

Made with